The Role of Faith (Ojuse Igbagbo) By Pastor Peter O. Sonaike

Introduction

Victory is a state of having won (i.e. been the better or first in) a battle, or any struggle, competition, election or race.  For there to be victory, there must be two parties in a battle or a struggle, and victory is achieved when one party overcomes, defeats or conquers the other party.

Yorubas say “Ogun l’aiye”: life is warfare.

Man is confronted by persons and things such as Satan, fallen angels, human enemies, the world, the flesh.  They attack, oppose or resist man so that he may not achieve God’s plan for his life as set out in his personal mission, vision, destiny and glory.

The warfare in life is fought over many battles.  Every time man must be on the move forward along the path of mission achievement and destiny actualization.  You can’t stand still.  You move forward

 • to engage the enemy in battle;
 • to clear obstacles on your way; or
 • to move away from a vulnerable position so the enemy will not over run you.

For the minister the warfare is more complicated.  You fight for yourself and your family; you fight for the sheep under your care or the Lord’s cause assigned to you; you fight or contend for the faith.  And the chief enemy is Satan, a powerful foe.

In order to move forward to victory, a believer needs several things: God’s directives, guidance and support.  You get these through

 • Prayer (Adura)
 • Power (Agbara)
 • Igboran (Obedience)
 • Igbagbo (Faith)
 • Courage and Boldness (Igboya ati Akinkanju)
 • Perseverance (Iforiti)
 • Persistence (Aimuwoduro)

Example of Israel at the Red Sea (Exo. 14:10-22)

 

In this lecture, we deal with Faith.

Faith is very important even for the other things to be in place.  When you pray, you must have faith for answers.  You can only use God’s power through faith.  You will obey God, use courage and boldness, persevere and persist in pursing goals only if you have faith.  In the Kingdom, all things work by faith and all things are received by faith.

 What Faith is

Faith is believing God.

The Bible defines faith in Hebrews 11:1 as

“… the substance of things hoped for, the evidence of things not seen…”

“… the confidence that what we hoped for will actually happen; it gives assurance about things we cannot see.”

“… giving substance to things hoped for…”

“Igbagbọ ni ìdánilójú ohun tí à ń retí, ẹ̀rí tí ó dájú nípa àwọn ohun tí a kò rí”

 Through this faith we receive from God such things as salvation, healing, deliverance, miracles, solutions to problems etc. etc.

 

Importance of faith

We note the following about faith

 

 • We are saved by faith; without faith there is no salvation

“That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life…He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.” John 3:15,16,36

 kí gbogbo ẹni tí ó bá gbà á gbọ́ lè ní ìyè ainipẹkun. Nítorí Ọlọrun fẹ́ aráyé tóbẹ́ẹ̀ tí ó fi Ọmọ bíbí rẹ̀ kanṣoṣo fúnni, pé kí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́ má baà ṣègbé, ṣugbọn kí ó lè ní ìyè ainipẹkun……Ẹni tí ó bá gba Ọmọ gbọ́ ní ìyè ainipẹkun. Ṣugbọn ẹni tí ó bá ṣàìgbọràn sí Ọmọ kò ní rí ìyè, ṣugbọn ibinu Ọlọrun wà lórí rẹ̀. John 3:15,16,36

 “To him give all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins.” Acts 10: 43

 Òun ni gbogbo àwọn wolii ń jẹ́rìí sí, tí wọ́n sọ pé gbogbo ẹni tí ó bá gbà á gbọ́ yóo ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ní orúkọ rẹ̀.” Acts 10: 43

 “And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.” Acts 16: 31

Wọ́n dá a lóhùn pé, “Gba Jesu Oluwa gbọ́, ìwọ ati ìdílé rẹ yóo sì là.”

 “For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: [it is] the gift of God: Not of works, lest any man should boast.” Eph. 2:8-9

Nítorí oore-ọ̀fẹ́ ni a fi gbà yín là nípa igbagbọ. Kì í ṣe nítorí iṣẹ́, ẹ̀bùn Ọlọrun ni. Kì í ṣe ìtorí iṣẹ́ tí eniyan ṣe, kí ẹnikẹ́ni má baà máa gbéraga.

Other scriptures include Rom. 5:1; Gal. 3:26; Eph. 3:17; 1 Pet. 1:9

 

 • We cannot please God without faith

“But without faith [it is] impossible to please [him]: for he that cometh to God must believe that he is, and [that] he is a rewarder of them that diligently seek him.” Heb. 11:6

Láìsí igbagbọ eniyan kò lè ṣe ohun tí ó wu Ọlọrun. Nítorí ẹni tí ó bá wá sọ́dọ̀ Ọlọrun níláti gbàgbọ́ pé Ọlọrun wà, ati pé òun ni ó ń fún àwọn tí ó bá ń wá a ní èrè.

 

 • We cannot receive anything in prayer without faith

If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all [men] liberally, and upbraideth not; and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed.” James 1:5-6

Bí ẹnikẹ́ni bá wà ninu yín, tí ọgbọ́n kù díẹ̀ kí ó tó fún, kí olúwarẹ̀ bèèrè lọ́dọ̀ Ọlọrun, yóo sì fún un. Nítorí Ọlọrun lawọ́, kì í sìí sìrègún. Ṣugbọn olúwarẹ̀ níláti bèèrè pẹlu igbagbọ, láì ṣiyèméjì. Nítorí ẹni tí ó bá ń ṣiyèméjì dàbí ìgbì omi òkun, tí afẹ́fẹ́ ń fẹ́ kiri tí ó sì ń rú sókè.

Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this [which is done] to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done. And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.” Matt. 21:21-22

Jesu dá wọn lóhùn pé, “Mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ dájúdájú pé, bí ẹ bá ní igbagbọ, láì ṣiyèméjì, ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí igi ọ̀pọ̀tọ́ yìí nìkan kọ́ ni ẹ óo ṣe, ṣugbọn bí ẹ bá sọ fún òkè yìí pé, ‘Dìde, kí o lọ rì sinu òkun,’ bẹ́ẹ̀ ni yóo rí.   Ohunkohun tí ẹ bá bèèrè ninu adura, bí ẹ bá gbàgbọ́, ẹ óo rí i gbà.”

And Jesus answering saith unto them, Have faith in God. For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive [them], and ye shall have [them].” Mark 11:22-24

Jesu dáhùn, ó wí fún wọn pé, “Ẹ ní igbagbọ ninu Ọlọrun; mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ dájúdájú pé, bí ẹnikẹ́ni bá wí fún òkè yìí pé, ‘ṣídìí kúrò níbi tí o wà, kí o bọ́ sí inú òkun,’ tí kò bá ṣiyèméjì, ṣugbọn tí ó gbàgbọ́ pé, ohun tí òun wí yóo rí bẹ́ẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni yóo rí fún un. Nítorí èyí, mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ pé, ohun gbogbo tí ẹ bá bèèrè ninu adura, ẹ gbàgbọ́ pé ẹ ti rí i gbà, bẹ́ẹ̀ ni yóo rí fun yín.

 

 • We cannot use God’s power for miracles without faith (Mark 11:23)
 • We have access to God only by faith

By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God.” Rom. 5:2

Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ̀ ni a fi rí ọ̀nà gbà dé ipò oore-ọ̀fẹ́ tí a wà ninu rẹ̀ yìí. A wá ń yọ̀ ninu ògo Ọlọrun tí à ń retí.

According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord: In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him.” Eph. 3:11-12

Ọlọrun ṣe èyí gẹ́gẹ́ bí ètò rẹ̀, láti ayérayé, tí ó mú ṣẹ ninu Kristi Jesu Oluwa wa.   Nípasẹ̀ rẹ̀ ni a fi ní ìgboyà láti dé ọ̀dọ̀ Ọlọrun. A sì ní ìdánilójú pé a ti rí ààyè dé ọ̀dọ̀ rẹ̀ nípa igbagbọ.

 

 • Faith is a gift from God (Rom. 12:3; 1 Cor. 12:7, 9; Gal. 5:22; Eph. 6:23; Heb. 12:2)

 

 • God gives to all believers a measure of faith; so every believer has some faith even if we don’t know it.

“For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think [of himself] more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.” Rom 12:3

Nítorí nípa oore-ọ̀fẹ́ tí Ọlọrun fún mi, mò ń sọ fún ẹnìkọ̀ọ̀kan láàrin yín pé kí ó má ṣe ro ara rẹ̀ jù bí ó ti yẹ lọ. Ṣugbọn kí olukuluku ronú níwọ̀n, kí ó máa ṣe jẹ́jẹ́, níwọ̀nba bí Ọlọrun ti pín ẹ̀bùn igbagbọ fún un.

 

 • Faith comes from the Word of God

So then faith [cometh] by hearing, and hearing by the word of God.” Rom. 10:17

Ṣebí ohun tí a bá gbọ́ ni à ń gbàgbọ́, ohun tí a sì gbọ́ yìí ni ọ̀rọ̀ Kristi?

This only would I learn of you, Received ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith?” Gal. 3:2

Nǹkankan péré ni mo fẹ́ bi yín: ṣé nípa iṣẹ́ òfin ni ẹ fi gba Ẹ̀mí ni tabi nípa ìgbọràn igbagbọ?

 

What the Saints Accomplished through Faith

The experience of departed Saints in the exercise of their faith is recorded thus:

“By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh. By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God. But without faith [it is] impossible to please [him]: for he that cometh to God must believe that he is, and [that] he is a rewarder of them that diligently seek him. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house; by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed; and he went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as [in] a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise: For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker [is] God. Through faith also Sara herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised…

By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac: and he that had received the promises offered up his only begotten [son], Of whom it was said, That in Isaac shall thy seed be called: Accounting that God [was] able to raise [him] up, even from the dead; from whence also he received him in a figure. By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. By faith Jacob, when he was a dying, blessed both the sons of Joseph; and worshipped, [leaning] upon the top of his staff. By faith Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel; and gave commandment concerning his bones. By faith Moses, when he was born, was hid three months of his parents, because they saw [he was] a proper child; and they were not afraid of the king’s commandment. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh’s daughter; Choosing rather to suffer affliction with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season; Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt: for he had respect unto the recompence of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king: for he endured, as seeing him who is invisible. Through faith he kept the passover, and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. By faith they passed through the Red sea as by dry [land]: which the Egyptians assaying to do were drowned. By faith the walls of Jericho fell down, after they were compassed about seven days. By faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she had received the spies with peace. And what shall I more say? for the time would fail me to tell of Gedeon, and [of] Barak, and [of] Samson, and [of] Jephthae; [of] David also, and Samuel, and [of] the prophets: Who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens. Women received their dead raised to life again: and others were tortured, not accepting deliverance; that they might obtain a better resurrection: And others had trial of [cruel] mockings and scourgings, yea, moreover of bonds and imprisonment: They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword: they wandered about in sheepskins and goatskins; being destitute, afflicted, tormented;” Heb. 11:4-11, 17-37.

Nípa igbagbọ ni Abeli fi rú ẹbọ tí ó dára ju ti Kaini lọ sí Ọlọrun. Igbagbọ rẹ̀ ni ẹ̀rí pé a dá a láre, nígbà tí Ọlọrun gba ọrẹ rẹ̀. Nípa igbagbọ ni ó fi jẹ́ pé bí ó tilẹ̀ ti kú, sibẹ ó ń sọ̀rọ̀. Nípa igbagbọ ni a fi mú Enọku kúrò ní ayé láìjẹ́ pé ó kú. Ẹnikẹ́ni kò rí i mọ́ nítorí pé Ọlọrun ti mú un lọ. Nítorí kí ó tó mú un lọ, Ìwé Mímọ́ sọ nípa rẹ̀ pé, “Ó ṣe ohun tí ó wu Ọlọrun.”  Láìsí igbagbọ eniyan kò lè ṣe ohun tí ó wu Ọlọrun. Nítorí ẹni tí ó bá wá sọ́dọ̀ Ọlọrun níláti gbàgbọ́ pé Ọlọrun wà, ati pé òun ni ó ń fún àwọn tí ó bá ń wá a ní èrè.  Nípa igbagbọ ni Noa fi kan ọkọ̀ kan, nígbà tí Ọlọrun ti fi àṣírí ohun tí yóo ṣẹlẹ̀ hàn án. Ó fi ọ̀wọ̀ gba iṣẹ́ tí Ọlọrun rán sí i, ó sì kan ọkọ̀ fún ìgbàlà ìdílé rẹ̀. Nípa igbagbọ ó fi ìṣìnà aráyé hàn, ó sì ti ipa rẹ̀ di ajogún òdodo.  Nípa igbagbọ ni Abrahamu fi gbà nígbà tí Ọlọrun pè é pé kí ó jáde lọ sí ilẹ̀ tí òun óo fún un. Ó jáde lọ láìmọ̀ ibi tí ó ń lọ.   Nípa igbagbọ ni ó fi ń gbé ilẹ̀ ìlérí bí àlejò, ó ń gbé inú àgọ́ bíi Isaaki ati Jakọbu, àwọn tí wọn óo jọ jogún ìlérí kan náà.   Nítorí ó ń retí ìlú tí ó ní ìpìlẹ̀, tí ó jẹ́ pé Ọlọrun ni ó ṣe ètò rẹ̀ tí ó sì kọ́ ọ.   Nípa igbagbọ, Abrahamu ní agbára láti bímọ, bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé Sara yàgàn, ó sì ti dàgbà kọjá ọmọ bíbí, Abrahamu gbà pé ẹni tí ó ṣèlérí tó gbẹ́kẹ̀lé…..

 

Nípa igbagbọ ni Abrahamu fi Isaaki rúbọ nígbà tí Ọlọrun dán an wò. Ó fi ààyò ọmọ rẹ̀ rúbọ, bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé Ọlọrun ti ṣe ìlérí fún un nípa rẹ̀, tí Ọlọrun ti sọ fún un pé, “Láti inú Isaaki ni ìdílé rẹ yóo ti gbilẹ̀.”  Èrò rẹ̀ ni pé Ọlọrun lè tún jí eniyan dìde ninu òkú. Nítorí èyí, àfi bí ẹni pé ó tún gba ọmọ náà pada láti inú òkú.   Nípa igbagbọ ni Isaaki fi súre fún Jakọbu ati Esau tí ó sì sọ ohun tí yóo ṣẹlẹ̀ sí wọn.  Nígbà tí Jakọbu ń kú lọ, nípa igbagbọ ni ó fi súre fún ọ̀kọ̀ọ̀kan ninu àwọn ọmọ Josẹfu. Ó ń sin Ọlọrun bí ó ti tẹríba lórí ọ̀pá rẹ̀.  Nígbà tí ó tó àkókò tí Josẹfu yóo kú, nípa igbagbọ ni ó fi ranti pé àwọn ọmọ Israẹli yóo jáde kúrò ní ilẹ̀ Ijipti, tí ó sì sọ bí òun ti fẹ́ kí wọ́n ṣe egungun òun.   Nígbà tí wọ́n bí Mose, nípa igbagbọ ni àwọn òbí rẹ̀ fi gbé e pamọ́ fún oṣù mẹta nítorí wọ́n rí i pé ọmọ tí ó lẹ́wà ni, wọn kò sì bẹ̀rù àṣẹ ọba.   Nígbà tí Mose dàgbà tán, nípa igbagbọ ni ó fi kọ̀, tí kò jẹ́ kí wọ́n pe òun ní ọmọ ọmọbinrin Farao. Ó kúkú yàn láti jìyà pẹlu àwọn eniyan Ọlọrun jù pé kí ó jẹ ìgbádùn ẹ̀ṣẹ̀ fún ìgbà díẹ̀ lọ.   Ó ka ẹ̀gàn nítorí Mesaya sí ọrọ̀ tí ó tóbi ju gbogbo ìṣúra Ijipti lọ, nítorí ó ń wo èrè níwájú.   Nípa igbagbọ ni ó fi kúrò ní Ijipti, kò bẹ̀rù ibinu ọba, ó ṣe bí ẹni tí ó rí Ọlọrun tí a kò lè rí, kò sì yẹ̀ kúrò ní ọ̀nà tí ó ti yàn.  Nípa igbagbọ ni ó fi ṣe Àjọ̀dún Ìrékọjá ati ètò láti fi ẹ̀jẹ̀ ra ara ìlẹ̀kùn, kí angẹli tí ń pa àwọn àkọ́bí ọmọ àwọn ará Ijipti má baà fọwọ́ kan ọmọ àwọn eniyan Israẹli. Nípa igbagbọ ni àwọn ọmọ Israẹli fi gba ààrin òkun pupa kọjá bí ìgbà tí eniyan ń rìn lórí ilẹ̀ gbígbẹ. Nígbà tí àwọn ará Ijipti náà gbìyànjú láti kọjá, rírì ni wọ́n rì sinu omi.  Nípa igbagbọ ni odi ìlú Jẹriko fi wó lulẹ̀ lẹ́yìn tí àwọn ọmọ Israẹli ti yí i ká fún ọjọ́ meje.   Nípa igbagbọ ni Rahabu aṣẹ́wó kò fi kú pẹlu àwọn alaigbagbọ, nígbà tí ó ti fi ọ̀yàyà gba àwọn amí. Kí ni kí n tún wí? Àyè kò sí fún mi láti sọ nípa Gideoni, Baraki, Samsoni, Jẹfuta, Dafidi, Samuẹli ati àwọn wolii.   Nípa igbagbọ, wọ́n ṣẹgun ilẹ̀ àwọn ọba, wọn ṣiṣẹ́ tí òdodo fi gbilẹ̀, wọ́n rí ìlérí Ọlọrun gbà. Wọ́n pa kinniun lẹ́nu mọ́.   Wọ́n pa iná ńlá. Wọ́n bọ́ lọ́wọ́ idà. A sọ wọ́n di alágbára nígbà tí wọn kò ní ìlera. Wọ́n di akọni lójú ogun. Wọ́n tú àwọn ọmọ-ogun ilẹ̀ àjèjì ká tóbẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi sá pada sẹ́yìn. Àwọn obinrin gba àwọn eniyan wọn tí wọ́n ti kú pada lẹ́yìn tí a ti jí wọn dìde kúrò ninu òkú. A dá àwọn mìíràn lóró títí wọ́n fi kú. Wọn kò pé kí á dá wọn sílẹ̀, nítorí kí wọ́n lè gba ajinde tí ó dára jùlọ.   A fi àwọn mìíràn ṣẹ̀sín. Wọ́n fi kòbókò na àwọn mìíràn. A fi ẹ̀wọ̀n de àwọn mìíràn. A sọ àwọn mìíràn sẹ́wọ̀n.  A sọ àwọn mìíràn lókùúta. A fi ayùn rẹ́ àwọn mìíràn sí meji. A fi idà pa àwọn mìíràn. Àwọn mìíràn ń rìn kiri, wọ́n wọ awọ aguntan ati awọ ewúrẹ́, ninu ìṣẹ́ ati ìpọ́njú ati ìnira.

 

The Challenge to Faith

Instead of faith many people have or show

 • disbelief
 • unbelief
 • doubt
 • double-mindedness
 • wavering

Any one who has or shows any of the above cannot:

 • be saved
 • receive anything from God through prayers
 • tap into God’s power for spiritual exploits such as healing, deliverance or miracles
 • successfully contend for the Christian faith as was once delivered to the saints as enjoined in Jude 1:3-4. The Christian faith is the body of truths handed down by the apostolic church as recorded in the Bible from the OT to the NT.  This body of truth is now under attack by false teachers and “scholars” who peddle “doctrines of devils” (1 Tim. 4:1; Ep. 4:14) such as ecumenism; and by occultic ministers who have become leading figures in the church.  We need faith to contend for the truth faith.  We also need faith to contend for souls who are being held captive by Satan and his agents in the kingdom of darkness.
 • live a victorious and successful Christian life in which his/her life mission is achieved and destiny is fulfilled as planned by God, as he/she confronts the opposition, persecution, oppression, attacks, trials and temptations mounted by the powers of darkness, the world and the flesh; so as to be able to declare at the end, as Paul did,

I have fought a good fight, I have finished [my] course, I have kept the faith” 2 Tim. 4:7

 

Steps in Having very High Faith

Below we describe the following eight things to do in order to have very high faith:

 1. know and act on the integrity of God’s word
 2. know and believe our place in Christ
 3. know and believe the reality of our redemption
 4. know and believe the reality of the new creation
 5. know and accept the reality of our righteousness in Christ
 6. know and tap into the indwelling presence and power of the Holy Spirit
 7. know the importance of making the right confessions of faith
 8. know and use the authority in the name of Jesus effectively.

 

Know and Act on the Integrity of God’s Word

 

The Integrity of God’s Word

The first thing for anyone to attain great faith is to believe and act on the integrity of God’s word.  One must believe that God’s Word is what it claims to be, a revelation from God to us.  The Bible is God speaking to us NOW, not a book of the past or a book of the future.  It contains all that a victorious Christian life needs.  It sets out clearly all our privileges and rights in Christ as revealed by God’s numerous promises, and the numerous examples of those who lived before us.

Anyone who knows, accepts and believes the Word of God as pertaining to him/her TODAY and NOW and walk in the light of it will have great faith and live victoriously.  The Lord has magnified His word above His name (Ps. 138:2).

The Problems with the Word

The problems of many believers with regard to the word of God can be summarized as follows:

 1. They don’t actually know the Word of God. Many don’t read their Bible regularly or listen to inspired sermons, lectures and teachings
 2. The Bible says

So then faith [cometh] by hearing, and hearing by the word of God.” Rom. 10:17

When they read they don’t always understand the truths being conveyed to the reader.  They have an intellectual rather than heart knowledge of the word.

 1. Quite often when they understand they do not accept and/or believe that those truths are real, or that they pertain to them TODAY and NOW.  They may accept them for the past or future but not for NOW.  Faith is for NOW, not future!
 2. Many who understand do not act as though the Word is true. Therefore, the Word does not become a reality in their lives, despite their knowledge and understanding.
 3. The chain of results is as follows:

The Word of God renews the mind (Rom. 12:2)

This leads to thinking right

Which leads to believing right

Which leads to confessing right

Which results in right/good things happening to the person.

 

Revelation of God’s Word in Your Heart (Spirit)

You can’t understand the Bible (Word) with your head.  The bible says

But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know [them], because they are spiritually discerned.” 1 Cor. 2:14

The things of the Spirit of God are foolishness to the natural mind; the Bible (Word of God) is of the Spirit of God.  You have to understand the truth of the word with your spirit.  You have to depend on the Holy Spirit to unveil and unfold the Word to you.

God’s Word is the food for our Spirit and faith.  “But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.” Matt. 4:4.  Our spirits become filled with understanding, assurance and confidence as we read and meditate on the Word.  Our spirit gets faith that our intellect can’t obtain through reading and meditating on the Word.

 

Believing with the Heart

The Bible says

Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive [them], and ye shall have [them].” Mark 11:24

The Lord means every word of this promise.  He means the very moment you pray.  You are to believe you receive whatever things you desire.  You have get to believe you have got your answer before you get it.  For example, if you are praying for healing, you pick the Word that promises healing (e.g.1 Pet. 2:24 “… by whose stripes ye were healed.”).  As you are praying for healing, you believe and declare you have been healed.  Your healing will manifest later.

To believe with the heart is to believe apart from what your physical body or senses may tell you.  The body, the physical or outward man believes in what he sees with his physical eyes, or what he hears with his physical ears, or what his physical feelings tell him.  But the inner man, the spirit or heart of man believes in the Word, regardless of seeing, hearing or feeling.

When you believe with your heart, you act in faith on God’s word regardless of what you feel, hear or see.

 

Cast Down Human Reasonings

The bible says

(For the weapons of our warfare [are] not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds;) Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ;” 2 Cor. 10:4,5

When thoughts and human reasonings that contradict the Word come into your mind you must cast them down, bringing every thought into obedience to the Word.  If you don’t, wrong thoughts and reasonings will lead to wrong believing, which will result in wrong confessions and which will result in bad things happening to the person.

 

Walk by the Word, not Sight or Feelings

If you want to walk by faith, the Word must be superior to anything else such as knowledge for you.

Examples:

 1. based on Phil 4:9, “But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.”, we just know in our spirit that everything we need will be supplied, and we don’t worry or have anxiety. If we worry or are anxious, we are not believing.
 2. Based on Ps 125:3 “For the rod of the wicked shall not rest upon the lot of the righteous; lest the righteous put forth their hand unto iniquity”, if we are under demonic oppression and we pray for it to be lifted, our mind ought to be at rest and peace. If we are still worried about this afterwards, we are not believing!

 

Know and believe our place in Christ

 

Our place in Christ

The second thing for believers to have high faith is to know, understand or accept our place in Christ and the place of Christ in our lives.

We need to know, understand or accept

 • who we are in Christ
 • what we have in Christ
 • who Christ is in our lives.

 

When we have this understating, we are able to secure our God-given rights through faith and our faith will thus be enhanced.

 

In the NT, particularly the epistles which are written to believers, there are sentences and phrases which reveal these things to believers; all we need to do is to search the scriptures, write them out, believe them and begin to confess them.

 

You will find these revelations in statements containing expressions such as “in Christ,” “in whom,” and “ in Him.”  There are expressions that are not exactly like these but which convey the same truth (e.g. 1 john 4:4; Col. 1:13).  It is estimated that there are 133 or 134 such expression in the NT.

 

The Promises

These rights are given in the hundreds of the promises and provisions of God to believers as set out in the Bible in both the OT and the NT, which define our earthly and eternal inheritance from God through Christ.

 

All the promises of God are ours through Jesus Christ.  The Bible says,

For all the promises of God in him [are] yea, and in him Amen, unto the glory of God by us.” 2 Cor. 1:20

 

The promises can be categorized into three:

 1. promises to the Jewish nation, as descendants of Abraham. These become ours through Christ.  The Bible says

“Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed [is] every one that hangeth on a tree: That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ; that we might receive the promise of the Spirit through faith….For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus. And if ye [be] Christ’s, then are ye Abraham’s seed, and heirs according to the promise.” Gal. 3:13, 14, 26-29

 

 1. personal promises to specific individuals such as David, Job,. We can appropriate these as we use the persons as contact points.  If God did it for them, He can do it for us too.

 

 1. promises to believers in general: these are available to every believer of all ages and climes. Examples of these are:

Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.” Luke 10:19

But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.” Acts 1:8

 

And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give [it] you” John 16:23

 

These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.” John 16:33

 

For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, [even] our faith.” 1 John 5:4

 

Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:” Matt. 7:7

 

If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.” John 15:7

 

But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep [you] from evil.” 2 Thess. 3:3

 

And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him. Confess [your] faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.” James 5:15,16

 

It is from these promises that we know who Jesus Christ is in our lives:

Savior; Lord, God; Redeemer; Substitute; Love; Peace; Forgiveness; Righteousness; Deliverer; Companion; Brother; Guardian; Security; Sufficiency; Fulfillment; Empowerer.

 

Who we are in Christ

Here is a sample of the description of who we are in Christ.

 1. New creatures, created by God in Christ Jesus with the life of God, the nature of God and the ability of God. (2 Cor. 5:17; Eph. 2:10).
 2. The redeemed, through Jesus’ blood, from sin and its penalty, the curse of the law, the curse of poverty, making Satan to lose his dominion over us (Eph. 17:8; Gal. 3:13).
 3. Inheritor of the blessing of Abraham (Gal. 3:13, 14; 29; 3:7).
 4. Children of God by adoption through Christ (Jn 1:12).
 5. Heirs of God, joint heirs with Christ (Rom. 8:16,17).
 6. Owners of the riches of the earth as heirs of God.
 7. Persons delivered from the power and authority of darkness into the power and authority of Christ (Col. 1:13)
 8. Persons who are able to overcome them (Satan and his kingdom) because the person living in us is greater than the one that is in the world (1 Jn 4:4)
 9. Persons whom God is with, and whom no one can stand against (Matt. 28:20; Rom. 8:31; Isa. 41:10).
 10. Persons in whom the Holy Spirit lives and are therefore persons of great spiritual power (1 Cor. 3:16,17; 1 Jn. 4:4).
 11. Persons who have God’s blank cheque for anything they require, to be given through prayer in the name of the Lord Jesus Christ (Matt. 7:7-8,11; 21:22; Jn. 14:14; 16:24).

 

If any believer knows, understands, and accepts these and similar truths, his/her faith will be enhanced.  The more he/she knows, understands, accepts and confesses these truths the more his/her faith will grow.

 

 

Know and Believe the Reality of our Redemption

The third thing is to know and believe the reality of our redemption in Christ.  The Bible says

Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light: Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated [us] into the kingdom of his dear Son: In whom we have redemption through his blood, [even] the forgiveness of sins” Col. 1:12-14

 

Definition

Redemption: bought from; paid the price for a person’s deliverance.  The Redeemer purchased the people’s deliverance by offering Himself as payment for their freedom (Eph. 1:7; 1 Pet. 1:18)

 

What Jesus Redeemed us from

 1. Sin and its penalty (spiritual and eternal death) (Col. 1:14)“For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death” Rom. 8:2
 2. The power of darkness (Col. 1:12,13): the authority of Satan and his angels and servants. So, they cannot exercise their authority over us any longer, unless we allow them!   Therefore we can overcome Satan and his agents in every single combat, no matter what the test or trials is.  The Bible says further “And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony; and they loved not their lives unto the death.” Rev. 12:11
 3. Sickness : the Bible says “What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost [which is] in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.” 1 Cor. 6:19,20. Our body is God’s, the temple of the Holy Spirit.  How can it harbor sickness and disease or demons?
 4. The curse of the law (sickness and diseases; poverty)

“Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed [is] every one that hangeth on a tree: That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ; that we might receive the promise of the Spirit through faith.” Gal. 3:13-14

We have been redeemed from sickness, disease, poverty and similar evils

We have been delivered/redeemed from all of these evils NOW.

 

Now in His Kingdom

We have been translated into the kingdom of God’s dear son NOW. The Lord Jesus is now our King.  We are NOW in the kingdom where love, mercy, justice and peace prevail.

Results

 

 • There is a double element in redemption
 1. deliverance from something which binds a man or weighs him down; redemption relieves him from this load (curse, sickness, poverty, satanic control etc.)
 2. the positive movement of the soul thus relieved towards a larger and fuller life; all manner of blessings follow this deliverance; materials, intellectual and social blessings follow as matters of course from the redemption of the inner spirit from evil. Christ said He came so we can have life more abundantly (John 10:10).
 • We can overcome the enemy now by the blood of Jesus and by the word of our testimony (our confessions).
 • We can glorify God in our bodies and spirits now instead of nurturing illnesses and demons.
 • We have been made partakers of the inheritance of the saints in light All that God has belong to His saints and we are NOW partakers of this.
 • When we know, understand, accept and work on the basis of these truths our faith will grow and we can face life’s challenges with boldness and courage.

 

Know and Believe the reality of the New Creation

The fourth thing towards having high faith is to know and believe the reality of the new creation in Christ.  This will enhance a believer’s faith life.

The Bible says “Therefore if any man [be] in Christ, [he is] a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.” 2 Cor. 5:17

 

To be in Christ

 • To “be in Christ” means we have genuinely accepted Jesus Christ as our Savior and confessed Him as our Lord. This implies that we believe He is the Son of God who lived, died and resurrected for our sins.
 • We have believed in our hearts and confessed with our mouths.

That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed. For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.” Rom. 10:9-13

 • We are able to do this after we have heard about Him through the word of life preached to us or read in the Bible

In whom ye also [trusted], after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise” Eph. 1:13

How then shall they call on him in whom they have not believed? and how shall they believe in him of whom they have not heard? and how shall they hear without a preacher? And how shall they preach, except they be sent? as it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things!” Rom. 10:14-15

 

 

The New Birth

 • Once we do this, we are born again. In this new birth, we are recreated.  We have in our spirit the very life and nature of God.
 • The new birth is the actual rebirth of our spirits (our heart, the inner man, the real us), not our body or soul.
 • Old things are passed away: the spirit, nature and power of sin (the old man or the spirit, nature and power of the devil); outward sin or transgression of the law now forgiven, enemity to and separation from God; old principles and practices.
 • We are now new creatures, created by God in Christ Jesus with the very life and nature of God. We are the very sons and daughters of Almighty God, heirs of God, joint heirs with Jesus Christ

And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with [him], that we may be also glorified together.” Rom. 8:17.

“But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, [even] to them that believe on his name: Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.” John 1:12-13

 • We are sealed with the Holy Spirit (Eph. 1:13)
 • We have eternal life, not just saved from sin

These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.”1 John 5:13

 • We are kept by the power of God

Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied. Blessed [be] the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, To an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time.” 1 Pet. 1:1-5.

 

Results

 • As sons and daughters of Almighty God, heirs of God and joint-heirs with Christ, sealed with the Holy Spirit, there is nothing we cannot get from the Father through Jesus Christ.
 • Everything that belongs to the Father and the Son belongs to us through Jesus Christ; material things such as lands and spiritual things such as power.
 • When you know, understand and accept this in respect of yourself your faith will soar!

 

Know and accept our Righteousness in Christ

The fifth thing is to know and accept our righteousness in Christ. Many believers are held in bondage by a lack of understanding of righteousness.  Because they don’t see themselves as being righteous before God, they don’t believe their prayers are or can be answered and so their faith is hindered.

Definition

Righteousness is right standing with God: Obeying the laws of God.

It is required

Righteousness is required as qualification for several things in the kingdom e.g.  having and retaining a good relationship with the Lord; for praying efficaciously for the sick.

Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord: And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him. Confess [your] faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.” James 5:14-16

So, when a person does not qualify or does not see himself or herself as qualified he will not expect anything from the Lord, even when he/she has prayed.  Faith is thus hindered. Many people are unable to stand before the Lord after they have committed sins, suffering from self-condemnation.

The True Position of Our Righteousness

 1. In the OT, God did not impute iniquity to His covenant people. The Bible says “Blessed [is] the man unto whom the LORD imputeth not iniquity, and in whose spirit [there is] no guile.” Ps 32:2
 2. In the NT we note the following:
  • God is the righteousness of all who have believed on Jesus

For all have sinned, and come short of the glory of God; Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus: Whom God hath set forth [to be] a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God; To declare, [I say], at this time his righteousness: that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus.” Rom. 3:23-26

 • Righteousness is a gift from God

For if by one man’s offence death reigned by one; much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ.)” Rom 5:17

 • Believers are made the righteousness of God in Christ Jesus

Therefore if any man [be] in Christ, [he is] a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new. And all things [are] of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation; To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them; and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech [you] by us: we pray [you] in Christ’s stead, be ye reconciled to God. For he hath made him [to be] sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.” 2 Cor. 5:17-21.

 • Believers are called righteousness and light

Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?” 2 Cor. 6:14

 • When we are born again, all our sins are remitted in the sight of God; our past life no longer existed before Him. We are righteous new creatures

And from Jesus Christ, [who is] the faithful witness, [and] the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood” Rev. 1:5

 

 • After this believers must live right, in accordance with God’s laws. But if we sin as born again children of God walking according to the light, we simply have to confess our sins and God will forgive us, cleanse us from all unrighteousness and restore us into fellowship with Him.  The Bible says

But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us [our] sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.” 1 John 1:7-10

My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for [the sins of] the whole world.” 1 John 2:1-2

Therefore, we can stand in God’s presence without any sense of guilt, condemnation or inferiority.

But does this mean for us to continue sinning and be asking for forgiveness all the time?  Certainly no, remember sin can cause sickness and death as Jesus revealed when the impotent man at the Pool of Bethesda was healed (John 5:1-14).

 

Know and Tap into the indwelling presence and power of the Holy Spirit

The sixth thing is to know and tap into the indwelling presence and power of the Holy Spirit.

Many believers, some even spirit-filled, are unable to tap into the indwelling presence and power of the Holy Spirit.  So they can’t reach the level of faith potentially possible for them.  If any born-again person or true believer learns to tap into the power of the Holy Spirit dwelling in him/her his/her faith will soar as he/she can get anything desired on earth done without fail.

The Facts:

 1. Through the new birth our bodies have become the temple of God through the Holy spirit

What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost [which is] in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.” 1 Cor. 6:19,20

Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in [them]; and I will be their God, and they shall be my people.” 2 Cor. 6:14-16

Know ye not that ye are the temple of God, and [that] the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which [temple] ye are.” 1 Cor. 3:16,17

 

2. He that is in us (God) is greater than he that is in the world (Satan) (2 Cor. 4:4)

Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.” 1 John 4:4

3. We have in us, ready for use, all the power we will ever need to take us through life successfully. All we need to do is to learn to tap into this indwelling presence and power today.

4. The Holy spirit inside us is

our Helper: He is not sent to us to do the work, but will help us to do it

[Let your] conversation [be] without covetousness; [and be] content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So that we may boldly say, The Lord [is] my helper, and I will not fear what man shall do unto me.” Heb. 13:5,6

 • our Intercessor: He helps us to pray in the will of God.

Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what [is] the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to [the will of] God.” Rom. 8:26,27

 • our Guide unto all truth

Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, [that] shall he speak: and he will shew you things to come.” John 16:13

 • the one who reveals things to come to us (John 16:13), so we are informed before handour Teacher: teaches us what to do.

But the Comforter, [which is] the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.” John 14:26

 • The One who Strengthens our inner man (our spirit, heart) with might

That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man; That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,” Eph. 3:16,17

 • The Holy spirit and Christ permanently make our heart/spirit His home through our faith
 • The Holy Spirit does not take us over and run our lives on His own, driving us and using force and control as devils and evil spirits do. He leads, guides, prompts, urges or gives us a gentle push.

 

The Results

 • We are fortified from within with God’s strength
 • We can go out and face life’s problems with the sense of being a conqueror. We will not be moved by tests and trials
 • The Greater one inside of us can make our impossibilities possibilities
 • We are able to overcome Satan the god of this world and his agents in all combats
 • All things are possible to us believers who actually believe because we have God with whom all things are possible dwelling in us (Matt. 19:26; Mark 9:23)

If we believe these facts and live our lives on the basis of them, our faith will soar.

 

What to do

 1. Have the new birth. This is basic.
 2. Believe firmly in your heart that Christ and the Holy Spirit have made their permanent home in your hearts through faith in His word. You believe the Word says so.  You are longer an ordinary man.  God lives in you. You are His temple.
 3. Confession: Constantly say to yourself, quietly if you are with others, or out loud if alone “Greater is He who is in me than he who’s in the world. The Greater One is in me.  I am depending on Him.  He will live big in me.  He will put me over.  He will make me a success.  The Master of all creation is in me.  God is making His home in my body.  I am more than a conqueror. I can’t fail”
 4. Regularly take actions that confirm your faith. When you need guidance ask Him pointedly:  when you confront difficult situations ask Him to do what is required.  As you take those actions, believe.  When revelations come accept them.  When steps to take are suggested take them even when they look stupid e.g. Jericho’s destruction, David vs. Goliath. The more you do the greater is your faith and the more you can do!  … faith to faith,
 5. If you already have the experience of the infilling of the Holy Spirit you can always pray out the perfect will of God in any situation by praying in other tongues. “For he that speaketh in an [unknown] tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man understandeth [him]; howbeit in the spirit he speaketh mysteries….For if I pray in an [unknown] tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful.” 1 Cor. 14:2,14.
 6. Always be attentive to your dreams, visions, inner prompting, sudden burst of inspiration or knowledge. It may be the Holy Spirit giving information instruction, guidance or revelations.  If Joseph ignored his dreams on Mary and Jesus, the world might not have been saved!

 

Know the Importance of making the right Confessions of Faith

The seventh thing is to know the importance of making the right confession of faith and to actually do it always.   Our confession is what we say with our mouth about ourselves, our situation, or about anything relating to us.

Many people make negative confessions about their situation, sometimes believing that they are being humble.  They confess their weakness and failures.  In the process they destroy their faith.

The Scriptural law of Confession

“Our confessions rule us.”  In other words we are what we say.

Your words can become your prison.  You can defeat yourself with the words of your own mouth.  The Bible says:

For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.” Mark 11:23

Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth.” Prov. 6:2

We believe with our heart (spirit) and confess with the mouth

If you say you can’t, then you can’t.  If you say you can then you can.

If you talk failure, you will fail.  But if you talk success you will succeed.

 

The Power of Our Words

Our lips can make us millionaires or keep us paupers.

They can make us victors or keep us captives

They can keep us sick or healthy

You can fill your words with faith that will stirs heaven or disbelief that will make even the Lord to marvel at your unbelief as He did when He got to Nazareth (Mark 6:1-6)

You can fill your words with love that will help the discouraged and broken hearted or with hatred and poison that dampen the enthusiasm of even the courageous

 

Note    Your faith will never register above the words of your lips!

 

Our confessions come from our thoughts.

That is why we must control our thoughts in line with the word.

Negative thoughts (especially from the devil) may come and try to persist in staying.  But if we refuse to put those thoughts into words they die unborn.  Your words speak the faith that is in your heart!

 

Faith’s confession create realities

Realization follows confession

Confession precedes possession.

 

Examples of Faith Confession

 • Moses at the Red sea

And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the LORD, which he will shew to you to day: for the Egyptians whom ye have seen to day, ye shall see them again no more for ever. The LORD shall fight for you, and ye shall hold your peace.” Exo. 14:13-14

 • David against Goliath

And David said to Saul, Let no man’s heart fail because of him; thy servant will go and fight with this Philistine. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him: for thou [art but] a youth, and he a man of war from his youth. And David said unto Saul, Thy servant kept his father’s sheep, and there came a lion, and a bear, and took a lamb out of the flock: And I went out after him, and smote him, and delivered [it] out of his mouth: and when he arose against me, I caught [him] by his beard, and smote him, and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear: and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. David said moreover, The LORD that delivered me out of the paw of the lion, and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the LORD be with thee….

And the Philistine said unto David, [Am] I a dog, that thou comest to me with staves? And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said to David, Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, and to the beasts of the field. Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield: but I come to thee in the name of the LORD of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the LORD deliver thee into mine hand; and I will smite thee, and take thine head from thee; and I will give the carcases of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth; that all the earth may know that there is a God in Israel. And all this assembly shall know that the LORD saveth not with sword and spear: for the battle [is] the LORD’S, and he will give you into our hands.” 1 Sam. 17:32-37, 43-47

 • Shadrach, Meshach and Abednego vs. Nebuchadnezzar

Shadrach, Meshach, and Abednego, answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we [are] not careful to answer thee in this matter. If it be [so], our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver [us] out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up.” Dan. 3:16-18

 • Woman with goiter who came at annual convention to confess healing for three consecutive years, without physical evidence of healing. In the fourth year she came to confess with the goiter gone.
 • Israel’s twelve spies sent to spy the promised land confessed negative and Israel suffered the consequences

“And they went and came to Moses, and to Aaron, and to all the congregation of the children of Israel, unto the wilderness of Paran, to Kadesh; and brought back word unto them, and unto all the congregation, and shewed them the fruit of the land. And they told him, and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey; and this [is] the fruit of it. Nevertheless the people [be] strong that dwell in the land, and the cities [are] walled, [and] very great: and moreover we saw the children of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south: and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites, dwell in the mountains: and the Canaanites dwell by the sea, and by the coast of Jordan. And Caleb stilled the people before Moses, and said, Let us go up at once, and possess it; for we are well able to overcome it. But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people; for they [are] stronger than we. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land, through which we have gone to search it, [is] a land that eateth up the inhabitants thereof; and all the people that we saw in it [are] men of a great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, [which come] of the giants: and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight.” Num 13:26-33;

And they rose up early in the morning, and gat them up into the top of the mountain, saying, Lo, we [be here], and will go up unto the place which the LORD hath promised: for we have sinned. And Moses said, Wherefore now do ye transgress the commandment of the LORD? but it shall not prosper. Go not up, for the LORD [is] not among you; that ye be not smitten before your enemies. For the Amalekites and the Canaanites [are] there before you, and ye shall fall by the sword: because ye are turned away from the LORD, therefore the LORD will not be with you. But they presumed to go up unto the hill top: nevertheless the ark of the covenant of the LORD, and Moses, departed not out of the camp. Then the Amalekites came down, and the Canaanites which dwelt in that hill, and smote them, and discomfited them, [even] unto Hormah.”Num14:40-45

 

Know and Use the Authority in the Name of Jesus Effectively

The eight thing is to know and use the authority in the name of Jesus effectively.  Your faith will be enhanced if you can, and do, use the name of Jesus effectively.  This means:

 • you must know and believe the power in the name of Jesus
 • you must know and believe that the authority of the name of Jesus is a reality in your life
 • you must know and believe that you can use the name of Jesus to get things on the earth NOW
 • you must know the situations in which you can use the name effectively.

 

The Facts

 1. The name of Jesus has authority over all things in heaven and on earth.

Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God: But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men: And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name: That at the name of Jesus every knee should bow, of [things] in heaven, and [things] in earth, and [things] under the earth; And [that] every tongue should confess that Jesus Christ [is] Lord, to the glory of God the Father.” Phil. 2:6-11

When the name invoked all persons and things must and will obey.

 1. Whatsoever anyone requires the Father to do when he/she asks in the name of Jesus, the Father will always do it.

“And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give [it] you. Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.” John 16:23-24

 1. God had given us believers the power of attorney to use the name of Jesus. (Mark 16:15-18; John 16:23,24).

The Bible says

And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues; They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.” Mark 16:15-18

 

Therefore, it is our right to use the name to get or do things on earth.  We get those things from the Father or anybody else, and we do those things, as if it is Jesus getting them Himself.  Not our merit or power but that of Jesus.

 1. We can use the name in several situations:
 • in prayer, to get God to give us certain things (John 16:23-24)
 • in asking for anything from the Father (John 16:23-24)
 • in casting out devils, speaking with new tongues, taking up serpents, drinking any deadly thing without being hurt and in laying hands on the sick so they can recover. (Mark 16:15-18)

When we use the name of Jesus in faith, believing what we say, desired results must follow.  If we accept this fact, our faith will grow.

 

See the Examples of the Apostles

 1. Peter Healing the lame man “Then Peter said, Silver and gold have I none; but such as I have give I thee: In the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk.” Acts 3:6
 2. Paul casting out a demon in the girl with the spirit of divination “And this did she many days. But Paul, being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour.” Acts 16:18
 3. People were baptized in the Name e.g. Acts 19:5

 

Conclusion

You have seen how important faith is in our moving forward for victory.  Faith is the backbone of all other things we require to move forward for victory.  Without faith there is not likely to be a move forward, not to talk of victory.  Everyone has a minimum of faith, it grows as we exercise that little faith from time to time.  Allow yours to begin to grow today.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *